Velkommen til Oslomarka

I stedet for å bruke mye tid på å søke etter informasjon finner du her en oversikt over det beste og mest aktuelle samlet på et sted.

Dette er en startside/nettportal
med linker til informasjon som finnes på nett
om Oslomarka.

Disse sidene er under utarbeidelse
og vil være klar til vinteren 2021-2022.

Harald Gjerde (57) står for tekst, bilder og lay-out.