Lover og regler


 

Generelt
Friluftsloven, ferdsel,  jakt og fiske.

Lokale regler
Friluftsområder, fiskeområder, reservater, bålplasser, drikkevannrestriksjoner o.l.

Viktige telefoner
Viktige telefoner dersom noe skulle gå galt. Politi, brann, ambulanse, legevakt, viltnemd, oppsyn mm.
       (Det frarådes å bruke det internasjonale nødnummer 112 i Norge.)


Norsk Lovdata har alle norske lover, forskrifter, dommer mm. tilgjengelig på internett.